Verwijzing in seconden

Citroën Berlingo


* Apparatuur ontbreekt in sommige versies. Raadpleeg uw verkooppunt of vraag om een brochure.


¹ Geschatte gegevens, alleen ter informatie en onder voorbehoud van goedkeuring.

Het vermelde brandstofverbruik en de cijfers voor de uitstoot van CO2 worden bepaald volgens de nieuwe World Harmonized Light Vehicle Test Procedure WLTP (Regulation EU 2017/948). De relevante waarden worden terug vertaald naar NEDC om de vergelijkbaarheid met andere voertuigen mogelijk te maken. Neem contact op met uw dealer voor de meest recente informatie. De waarden houden geen rekening met specifiek gebruik en rijomstandigheden, uitrusting of opties en kunnen variëren afhankelijk van het formaat van de banden.

Voor meer informatie over brandstofverbruik en CO2-emissies, kunt u hier terecht.


Top