Doorgaan
duurzame ontwikkeling

 

 

CITROËN EN DUURZAME ONTWIKKELING

Rekening houden met het milieu, vanaf het ontwerp tot en met de recycling

De technici van Citroën zetten zich in om de impact van de auto's van het merk op het milieu bij elke fase van de levenscyclus zo veel mogelijk te beperken: lager verbruik, lagere uitstoot van CO2 en schadelijke stoffen, verantwoord gebruik van grondstoffen, betere recyclebaarheid, enz. Citroën zet zich in om:

  • Rekening te houden met het milieu, al vanaf het ontwerp van de producten en services;
  • De principes van de kringloopeconomie in praktijk te brengen, met name door hergebruik en recycling van materialen.

ONTWERP

Door de principes van ecodesign toe te passen proberen we vooruitgang te boeken op het gebied van duurzame mobiliteit en verder te gaan dan de door overheden vastgestelde milieuregels. Voor Citroën vertaalt zich dat in het gegeven dat een belangrijk deel van de aan research en innovatie bestede middelen worden toegewezen aan clean technologies en groene materialen.

PRODUCTIE

Om auto's te produceren die zo min mogelijk CO2 uitstoten beschikt Citroën over productiefaciliteiten die grip hebben op hun milieu-impact en die in staat zijn te reageren op de belangrijkste milieu-uitdagingen van deze tijd.

AFTERSALES

Citroën zet afvalscheidings- en afvalrecyclingssystemen op om de Citroën-vestigingen en reparateurs van het merk te ondersteunen bij hun initiatieven voor een beter beheer van hun afvalstromen.

RECYCLING

Citroën streeft ernaar de doelmatigheid van het recyclingproces te vergroten door producten te ontwikkelen die vanaf hun ontwerp al duurzaam zijn. Het doel is ook om de hoeveelheid afval te verkleinen, zowel bij de productie, tijdens het gebruik als bij de demontage van de auto.