Verwijzing in seconden

De EURO-6.2-norm

De EURO-6.2-norm

In de Europese emissienormen, de Euro-normen, worden de limieten voor de uitstoot van schadelijke stoffen vastgelegd. Deze limieten worden geregeld verlaagd. In de Euro 6.2-norm zijn de nieuwste limieten beschreven.

Net als in de vorige norm worden in de Euro 6.2-norm limieten bepaald voor de uitstoot van NOx (stikstofoxide), CO (koolmonoxide), deeltjes en onverbrande koolwaterstoffen. Er wordt echter geen limiet gesteld aan de uitstoot van CO2. De Euro 6.2-norm is sinds september 2017 van kracht voor nieuwe modellen. In september 2018 wordt de norm van kracht voor alle nieuwe auto's.

Op 1 september 2019 wordt veralgemeend en verplicht de Euro 6d-TEMP (tijdelijke of tempoarily) van toepassing. De uiteindelijke norm is Euro 6 D Full die ingaat vanaf 1 januari 2020 en verplicht wordt vanaf 1 januari 2021. Deze norm zal ook aangeduid worden als Euro 6 D Full of Euro 6.3. Introductie van Euro 6.2 naar Euro 6.d TEMP EVAP ISC emissienorm is binnen ons huidige gamma reeds voldaan en beschikbaar.

NIEUWE MOTOREN

OM TE VOLDOEN AAN DE EURO 6.2-NORM

Alle Citroën modellen zijn goedgekeurd en voldoen aan de nieuwe Euro 6.2-norm

Citroën heeft op deze nieuwe regelgeving geanticipeerd: alle modellen van het merk zijn al goedgekeurd en voldoen aan de nieuwe Euro 6.2-norm.

Real Driving Emissions

Voor wat betreft de uitstoot van NOx voldoen alle Citroën-modellen met een Euro 6.2-motor nu al aan de conformiteitscoëfficiënt van 1,5 (RDE-meting (Real Driving Emissions)), terwijl deze coëfficiënt pas over 3 jaar, in september 2020, van kracht wordt.

 PureTech- en BlueHDi-motoren

De PureTech- en BlueHDi-motoren van de nieuwste generatie geven Citroën een voorsprong op de toekomstige aanscherpingen van de Euro 6-norm in 2020.

Couple2_625x400.

PARALLEL AAN

DE INVOERING VAN DE EURO 6.2-NORM

Per 1 september 2018 worden twee homologatieprotocollen verplicht: WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) en RDE (Real Driving Emissions).

Deze protocollen, die verbonden zijn aan de Euro 6.2-norm, hebben drie verschillende doelen:

  • een beperking van de uitstoot van CO2, het broeikasgas dat als belangrijkste oorzaak van de klimaatverandering wordt gezien,
  • de klanten een realistischer beeld bieden van het brandstofverbruik in de praktijk, op basis van de gehomologeerde gegevens,
  • de metingen op de rollenbank aanvullen met metingen van bepaalde schadelijke stoffen onder praktijkomstandigheden (bijv.: NOx).

WOORDENLIJST

Euro-norm

De Europese emissienormen, Euro-normen genoemd, zijn door de Europese Unie bepaalde normen waarin de limieten voor de uitstoot van schadelijke stoffen door motorvoertuigen zijn vastgelegd.De Euro 6.2-norm wordt ook wel Euro 6d-TEMP genoemd. In januari 2020 wordt deze norm vervangen door de Euro 6.3-norm, die ook wel Euro 6.d of Euro 6.d full wordt genoemd.

 

NOx, CO2, deeltjes, CO: stikstofoxide, kooldioxide, fijnstof, koolmonoxide

Belangrijkste door verbrandingsmotoren uitgestoten schadelijke stoffen, waarvan de limiet voor de uitstoot wordt bepaald door de Europese regelgeving.

 

WTLP: Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (wereldwijde geharmoniseerde testprocedure voor personenauto's en lichte bedrijfswagens)

De WLTP is een nieuw protocol voor het meten van het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot en de uitstoot van andere schadelijke stoffen van auto's onder omstandigheden die meer overeenkomen met de realiteit dan bij het oude NEDC-protocol. De WLTP is een wettelijk verplichte certificering waaraan alle Europese autofabrikanten moeten voldoen.

 

RDE: Real Driving Emissions (uitstoot onder realistische rijomstandigheden)

De RDE-homologatie is een nieuwe, door de Europese Unie ingestelde test ter aanvulling op de WLTP. In tegenstelling tot de WLTP-tests die worden uitgevoerd op een rollenbank, worden de RDE-tests uitgevoerd onder praktijkomstandigheden tijdens een rit op de openbare weg. Voor de tests wordt een representatieve steekproef van auto's gebruikt. Op dit moment heeft de RDE-homologatie alleen betrekking op de uitstoot van NOx (diesel) en fijnstof (diesel en benzine).

Top