Verwijzing in seconden

NIEUWE REGELS VOOR DE TYPEGOEDKEURING VAN AUTO'S

Nieuwe regels voor de typegoedkeuring van auto's

Er zijn nieuwe regels gekomen. De volgens het nieuwe wereldwijde protocol WLTP voor de typegoedkeuring van auto's gemeten waarden geven voor klanten een veel realistischer beeld van het brandstofverbruik en de uitstoot van schadelijke stoffen in de praktijk. Deze nieuwe procedure vervangt geleidelijk aan de NEDC.

Dankzij op de nieuwe regelgeving vooruitlopende technologische keuzes is Citroën klaar voor dit nieuwe homologatieprotocol dat vanaf september 2018 verplicht is voor alle personenauto's.

HET NIEUWE WLTP-PROTOCOL

Het WLTP-protocol wordt gebruikt voor de homologatie van auto's in het kader van de Europese typegoedkeuring. Dit protocol schrijft een nieuwe testcyclus en een nieuwe procedure voor de meting van het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot en de uitstoot van bepaalde schadelijke stoffen bij lichte voertuigen* voor, onder gestandaardiseerde omstandigheden (uitgevoerd in een laboratorium).

De WLTP wordt vanaf 1 september 2018 verplicht voor alle nieuwe personenauto's en een jaar later voor alle nieuwe lichte bedrijfswagens.

* Personenauto's en lichte bedrijfswagens <= 3,5 ton

Het nieuwe WLTP-protocol
Van NEDC naar WLTP

VAN NEDC NAAR WLTP

Het belangrijkste doel van de WLTP is om de homologatietests representatiever te maken ten opzichte van het gebruik van auto's en hun technologieën in de praktijk.

Ten opzichte van de sinds de jaren 90 toegepaste NEDC-cyclus gelden striktere testomstandigheden en dient de testrijder een meer dynamische rijstijl aan te houden. De WLTP is gebaseerd op werkelijke rijgegevens, terwijl de NEDC uitgaat van theoretische rijprofielen.
De WLTP levert bovendien nauwkeurigere waarden op, omdat hierbij rekening wordt gehouden met de specificaties van elke auto met inbegrip van optionele uitrusting die een significante invloed kan hebben op het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot.

BIJZONDERHEDEN VAN DE WLTP

WLTP: Snelheid

Snelheid

De WLTP-tests worden uitgevoerd bij hogere snelheden: 46,5 km/h gemiddeld (34 km/h bij de NEDC-cyclus).

WLTP: Afstand

Afstand

De WLTP-testcyclus heeft een afstand van 23 km (11 km bij de NEDC-cyclus).

WLTP: Duur van de cyclus

Duur van de cyclus

Ook de duur van de WLTP-testcyclus is langer: 30 min (20 min bij de NEDC-cyclus).

WLTP: Rijstijl

Rijstijl

Bij de WLTP-cyclus wordt met een dynamischere en dus realistischere rijstijl gereden.

WLTP: Uitrusting

Uitrusting

De WLTP-testcyclus heeft een afstand van 23 km (11 km bij de NEDC-cyclus).

CITROËN EN WLTP

Dankzij op de nieuwe regelgeving vooruitlopende technologische keuzes (SCR voor dieselmotoren en roetfilter voor benzinemotoren) is Citroën nu al helemaal klaar voor het nieuwe WLTP-homologatieprotocol waarbij de gebruiksomstandigheden van auto's van klanten beter worden benaderd.

Om zijn klanten zo veel mogelijk duidelijkheid te verschaffen, publiceert Citroën op de website van het merk het brandstofverbruik (sinds 2016) en de NOx-uitstoot (sinds maart 2018) van zijn modellen onder realistische omstandigheden, gemeten volgens een protocol dat samen met NGO's (T&E en FNE) is ontwikkeld en door een onafhankelijke derde partij (het certificeringsbureau Veritas) is gecertificeerd.

Klanten hebben ook de mogelijkheid om het brandstofverbruik van hun auto te laten berekenen aan de hand van het gebruik dat ze ervan maken.

Citroën en WLTP

METING ONDER REALISTISCHE RIJOMSTANDIGHEDEN

Meting onder realistische rijomstandigheden

Aanvullend op het WLTP-protocol geldt vanaf september 2018 dat autofabrikanten de uitstoot van hun modellen moeten meten onder realistische rijomstandigheden (RDE). Dit heeft betrekking op alle nieuwe auto's die worden verkocht in de EU en in de landen Zwitserland, Turkije, Noorwegen, Liechtenstein, Israël en IJsland.

Citroën voert deze metingen uit met een PEMS-testapparaat.

RDE-TEST

Bij een RDE-test wordt met een auto die is voorzien van een PEMS op de openbare weg gereden. Het apparaat bewaakt voortdurend en in real time de uitstoot van de belangrijkste schadelijke stoffen (stikstofoxide (NOx) en fijnstof) door de auto.
De verzamelde gegevens worden geanalyseerd om te controleren of de rijomstandigheden voldoen aan de voor de RDE gestelde eisen en of de uitstoot beneden de ervoor vastgestelde limiet blijft.

RDE-TEST

INVOERINGSTERMIJN

In september 2018 vervangt de WLTP-procedure officieel de NEDC-procedure voor personenauto's en in september 2019 gebeurt dat voor lichte bedrijfswagens. 

Kalender WLTP

BEGRIPPEN

FAQ

Top