Doorgaan
Verbruik en emissie

VERBRUIK EN EMISSIE(1) IN DE PRAKTIJK

Om klanten beter te informeren maakt Citroën, merk van de Stellantis-groep, de resultaten van onafhankelijke en gecertificeerde metingen van het verbruik en de emissie onder praktijkomstandigheden openbaar. Enige tijd geleden is de PSA Groupe een samenwerking aangegaan met de NGO Transport & Environment(2) en de federatie France Nature Environnement(3).
 

Deze partijen hebben samen een meetprotocol voor het brandstofverbruik en de emissie onder praktijkomstandigheden opgesteld dat door het certificeringsbedrijf Bureau Veritas(4) is goedgekeurd.

HET BRANDSTOFVERBRUIK METEN ONDER PRAKTIJKOMSTANDIGHEDEN

Bereken het verbruik en de emissie(1) van uw auto in de praktijk

Dit protocol beschrijft het meten van het reële brandstofverbruik en de reële emissie van auto's onder praktijkomstandigheden, over een traject van 92,3 km waarbij in de stad, op buitenwegen en op snelwegen wordt gereden.

De gemeten auto's rijden op de openbare weg in de gebruikelijke verkeerssituaties. Er bevinden zich passagiers en bagage aan boord. 

Ook wordt de airconditioning of de verwarming gebruikt. Het gekozen traject kent een reliëf dat representatief is voor normale gebruiksomstandigheden (5). 

Op deze manier wil Citroën, merk van de Stellantis-groep, zijn klanten meer helderheid geven.

(1) Emissie van stikstofoxide (NOx) en deeltjes (in aantal deeltjes (PN))

(2) Transport & Environment: Europese milieu-organisatie die is gespecialiseerd in beleid gericht op duurzaam transport

(3) France Nature Environnement: Franse federatie van natuur- en milieubeschermingsorganisaties

(4) Bureau Veritas: wereldwijd opererend certificeringsbedrijf dat inspecties uitvoert, keurmerken toekent en laboratoriumtests uitvoert.


(5) De cijfers, die niet verward mogen worden met de EU-verbruikscijfers (de enige officiële waarden), zijn afhankelijk van deze veronderstellingen en voorwaarden, en zijn gebaseerd op een protocol dat niet in de gehele EU wordt gebruikt. Ze hebben dus geen algemene geldende waarde en worden puur ter informatie aan de klanten aangeboden. Het meetprotocol is beschikbaar op de website van de Stellantis-groep: www.groupe-stellantis.com. Om de waarden van het brandstofverbruik of de CO2-uitstoot van nieuwe personenauto's met elkaar te kunnen vergelijken, moeten de officiële waarden van het brandstofverbruik of de CO2-uitstoot worden gebruikt: deze zijn namelijk gebaseerd op een binnen de Europese Unie geharmoniseerd testprotocol. Raadpleeg voor meer informatie de website https://www.carlabelling.ademe.fr/.