Verwijzing in seconden

REKENING HOUDEN MET HET MILIEU

VANAF HET ONTWERP TOT EN MET DE RECYCLING VAN AUTO'S

Vanaf het ontwerp van de auto's en tijdens elke stap van hun levenscyclus zetten de technici van Citroën zich in om de invloed van de auto op het milieu zo veel mogelijk te beperken: lager verbruik, lagere uitstoot van CO2 en schadelijke stoffen, verantwoord gebruik van grondstoffen, betere recyclebaarheid, enz.

 

Citroën zet zich in om:

• Rekening te houden met het milieu, al vanaf het ontwerp van de producten en services

• De principes van de kringloopeconomie in praktijk te brengen, met name door hergebruik en recycling van materialen.

 

ONTWERP
ONTWERP

Door de principes van ecodesign toe te passen proberen we vooruitgang te boeken op het gebied van duurzame mobiliteit en verder te gaan dan de door overheden vastgestelde milieuregels. Voor Citroën vertaalt zich dat in het gegeven dat een belangrijk deel van de aan research en innovatie bestede middelen worden toegewezen aan clean technologies en groene materialen.

PRODUCTIE
PRODUCTIE

Om auto's te produceren die zo min mogelijk CO2 uitstoten beschikt Citroën over productiefaciliteiten die grip hebben op hun milieu-impact en die in staat zijn te reageren op de belangrijkste milieu-uitdagingen van deze tijd.

AFTERSALES
AFTERSALES

Citroën zet afvalscheidings- en afvalrecyclingssystemen op om de dealers en reparateurs van het merk te ondersteunen bij hun initiatieven voor een beter beheer van hun afvalstromen.

RECYCLING
RECYCLING

Citroën streeft ernaar de doelmatigheid van het recyclingproces te vergroten door producten te ontwikkelen die vanaf hun ontwerp al duurzaam zijn. Het doel is ook om de hoeveelheid afval te verkleinen, zowel bij de productie, tijdens het gebruik als bij de demontage van de auto.

VERMINDERING VAN HET BRANDSTOFVERBRUIK EN DE UITSTOOT

Citroën zet een groot aantal technologische middelen in om het brandstofverbruik en de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken. Dankzij de recent geïntroduceerde en in de nabije toekomst te verwachten hybrideauto's en elektrische auto's kan het merk modellen aanbieden die nog milieuvriendelijker zijn.
Citroën en duurzame ontwikkeling: steeds schonere motoren

STEEDS SCHONERE MOTOREN

Citroën werkt continu aan de optimalisering van de benzine- en dieselmotoren, onder andere door veel modellen te voorzien van een Stop & Start-systeem en het roetfilter gecombineerd met het SCR-systeem.

Citroën en duurzame ontwikkeling: automatische transmissies

EEN NIEUWE GENERATIE AUTOMATISCHE TRANSMISSIES

Het gamma efficiënte versnellingsbakken van Citroën is in 2018 uitgebreid met de 8-traps automatische transmissie EAT8. Deze transmissie zorgt voor een nog lager brandstofverbruik en biedt een rijplezier van topniveau.

Citroën en duurzame ontwikkeling: elektrische auto's

ELEKTRISCHE AUTO'S

Voor een verantwoorde mobiliteit in de stad levert Citroën op dit moment drie 100% elektrische modellen: C-Zero, Citroën Jumper en de bedrijfswagen Citroën Berlingo Electric.

2colonnes-Conception7_625x400

HYBRIDEAUTO'S

De in november 2019 onthulde Citroën C5 Aircross SUV Hybrid is de eerste stap in de elektrificatiestrategie van Citroën.

Visuel_Electrification_1250x150

GEBRUIK VAN GROENE MATERIALEN

EEN PROACTIEVE BENADERING

 

De "groene materialen" zijn in drie groepen onder te verdelen:

 • Materialen van gerecycled kunststof
 • Natuurlijke materialen (hout, plantaardige vezels, enz.)
 • Materialen van (deels) biologische oorsprong (polymeren die niet gemaakt zijn van aardolie maar van hernieuwbare grondstoffen).

 

Het gebruik van deze materialen biedt twee belangrijke voordelen:

 • Beperking van het gebruik van kunststoffen die uit aardolie zijn gemaakt
 • Stimulering van de ontwikkeling van de kunststofrecyclingsector, door hun afzetmogelijkheden te vergroten.

 

Al sinds 2008 brengt Citroën een ambitieus plan voor het gebruik van groene materialen in praktijk. In 2018 was het aandeel van groene materialen in het totale gewicht van een auto (polymeren, metalen, enz.) ongeveer 30%.

Gebruik van groene materialen

MILIEUBELEID VAN ONZE FABRIEKEN

Citroën zet zich in voor een beter milieu door:

 • Bij te dragen aan de strijd tegen de opwarming van de aarde
 • De vervuiling van water en lucht zo veel mogelijk te beperken
 • De natuurlijke omgeving en de biodiversiteit te beschermen door het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met name water, te beperken
 • De productie van afvalstoffen te beperken en afval te recyclen.

 

ISO 14001-certificering

ISO 14001-CERTIFICERING

Al onze fabrieken zijn momenteel ISO 14001 gecertificeerd, waarmee het 10 jaar geleden gestarte certificeringsproces zijn doel heeft bereikt.

Deze in 1996 opgestelde norm verplicht met name bewakings-, controle- en meetsystemen op te zetten en de effecten van de processen op het milieu te meten. Dit vereist een goede scholing van alle medewerkers.

BESCHERMING VAN DE NATUURLIJKE OMGEVING

Beschermen van de biodiversiteit op het terrein van productiefaciliteiten

Onze productiefaciliteiten kunnen grotendeels zelfstandig de biodiversiteit op hun terrein beschermen.

Planten van inheemse boomsoorten

Zo worden bij onze fabrieken zones ingeplant met inheemse boomsoorten.

Milieuvriendelijke beweiding van grasvelden

Een ander initiatief is de milieuvriendelijke beweiding van grasvelden bij een aantal van onze productiefaciliteiten.

Citroën en duurzame ontwikkeling: ons milieubeleid

ONS MILIEUBELEID

INZAMELING, SCHEIDING EN BEHEER VAN AFVAL

Om het milieu beter te beschermen verplicht Citroën zich tot het volgende:
• De scheiding van afvalstoffen van auto's en de inzameling ervan door erkende bedrijven
• Het voldoen van alle vestigingen aan landelijke en Europese wetgeving
• De traceerbaarheid van afvalstoffen en gebruikte onderdelen in het kader van de recycling ervan.

OPZETTEN VAN KRINGLOOPPROCESSEN

Citroën streeft ernaar de door het merk geproduceerde auto's aan het einde van hun levensduur volledig te recyclen. Daarvoor is een analyse van de levenscyclus van auto's opgezet. Bij deze analyse worden alle milieu-effecten van auto's, vanaf het ontwerp tot aan de sloop, gemeten. Op basis hiervan worden de materialen voor onze toekomstige modellen geselecteerd.

LEVENSCYCLUS VAN AUTO'S

Ontwerp
 • Evaluatie van de levenscycli
 • Selectie van duurzame materialen


 • Productie
 • Gebruik van gerecyclede materialen


 • Gebruik
 • Beheer en verwerking van afvalstoffen bij de Erkend Reparateur
 • Hergebruik en revisie van onderdelen


 • Inname
 • Inname van auto's
 • Verwijderen van schadelijke stoffen en demontage van onderdelen
 • Toepassing van de Europese richtlijn


 • Levencyclus van auto's
  Duurzame ontwikkeling vanaf de ontwerpfase

  DUURZAME ONTWIKKELING
  VANAF DE ONTWERPFASE

  Om ervoor te zorgen dat alle producten van Citroën aan de recyclingeisen voldoen, volgen de R&D-teams procedures met betrekking tot recyclebaarheid en hergebruik.

  Deze procedures worden ook door de toeleveranciers gebruikt en helpen bij het bepalen in hoeverre onderdelen en componenten van auto's kunnen worden gerecycled en hergebruikt.

  De voorwaarden voor een duurzaam ontwerp zijn:
 • Het selecteren van duurzame materialen
 • Het vanaf de ontwerpfase rekening houden met het beperken van de milieu-impact van auto's
 • Het vanaf de ontwerpfase rekening houden met het milieuvriendelijk demonteren van auto's.


 • GEBRUIK VAN GERECYCLEDE MATERIALEN

  EEN LANGE TRADITIE

  Producten van gerecyclede materialen

  Producten van gerecyclede materialen voldoen aan dezelfde technische specificaties als producten van nieuwe materialen. Ze zijn uitstekend bestand tegen thermische en mechanische belastingen, zijn van een hoogstaande kwaliteit en bieden optimale prestaties.

  Groene materialen van hoge kwaliteitsniveau

  Dankzij hun hoge kwaliteitsniveau kunnen groene materialen momenteel voor zowel niet-zichtbare als zichtbare onderdelen van Citroëns worden gebruikt.

  MILIEUVRIENDELIJKE VERWERKING VAN SLOOPAUTO'S

  HET RECYCLEN VAN AUTO'S IN 7 STAPPEN

  Al meer dan 15 jaar regelt het Citroën-netwerk de inzameling en verwerking van sloopauto's op een milieuvriendelijke manier. De recycling vindt plaats in 7 stappen.

  Un_120x120

  Inname
  De laatste eigenaar van de auto brengt de te slopen auto naar een erkend autodemontagebedrijf. Nadat de auto is geverifieerd, zal dit bedrijf het vrijwaringsbewijs afgeven.

  Deux_120x120

  Verwijderen van schadelijke stoffen en demonteren van onderdelen
  De accu en banden worden verwijderd. De airbags worden onklaar gemaakt. Ons partnerbedrijf tapt vervolgens de resterende brandstof en andere vloeistoffen van de auto af: motorolie, versnellingsbakolie, remvloeistof, koelvloeistof en koudemiddel van de airconditioning. Deze vervuilende stoffen worden vervolgens volledig gerecycled of hergebruikt via een specifiek recycle- en verwerkingstraject.

  TRois_120x120

  Demontage voor hergebruik
  De volgende stap bestaat uit het demonteren van mechanische onderdelen, carrosseriedelen en elektrische of elektronische componenten die als gebruikte onderdelen kunnen worden verkocht of die gereviseerd kunnen worden. Als het economisch gezien rendabel is, worden tijdens deze stap ook materialen als kunststof en glas verwijderd om te worden gerecycled.

  Quatre_120x120

  Opslag
  Voor het milieu schadelijke materialen worden verzameld en vervolgens verzonden naar gespecialiseerde verwerkingsbedrijven om te worden gerecycled of vernietigd.

  Cinq_120x120

  Versnippering
  De van hun vervuilende stoffen ontdane sloopauto's worden in een shredder versnipperd tot deeltjes van enkele centimeters groot. Vervolgens vindt een eerste scheidingsstap plaats: met magneten worden deeltjes met ijzerhoudend metaal (staal) verzameld.

  Six_120x120

  Na de versnippering
  De versnipperde deeltjes worden via geautomatiseerde processen die gebruikmaken van de fysieke eigenschappen van het materiaal (magneten, wervelstromen, flotatie) van elkaar gescheiden zodat verschillende fracties van materialen worden verkregen.

  Sept_120x120

  Recycling, hergebruik en stort
  De gesorteerde fracties van materialen worden gerecycled (metalen in staal-/metaalfabrieken, bepaalde kunststoffen in kunststoffabrieken) of verbrand waarbij de opgewekte warmte wordt gebruikt (cementindustrie, stadsverwarming, elektriciteitscentrales, enz.). Dankzij dit industriële proces kan meer dan 95% van het gewicht van een auto worden hergebruikt, gerecycled of nuttig worden gebruikt, waardoor slechts een zeer klein deel als afval moet worden gestort.

  CIRCULAR ECONOMY ONDERDELEN


   

   

  Het inzamelen van gebruikte onderdelen voor hergebruik en optimale recycling maakt deel uit van het streven om de hoeveelheid afvalstoffen te beperken. Deze zogenoemde ruildelen worden gereviseerd volgens een strikt revisieproces en zijn afkomstig van Citroën dealers. De kwaliteit van onze gereviseerde onderdelen uit het Circular Economy assortiment is zo goed als nieuw, maar veel voordeliger én het draagt bij aan de bescherming van het milieu. Ook krijgt u 12 maanden garantie op Circualar Economy onderdelen.

  Bekijk onze video voor meer uitleg over de Circular Economy onderdelen.

  RECYCLE UW CITROËN

  ONS INNAMEPROGRAMMA VOOR SLOOPAUTO'S

  Het milieu is altijd al belangrijk voor ons geweest. Tegenwoordig is de recycling van sloopauto's wettelijk verplicht. Daarom moeten alle Citroëns aan het einde van hun levensduur gratis van de laatste eigenaar worden overgenomen, mits aan bepaalde voorwaarden (die hieronder zijn vermeld) is voldaan.

  Om ervoor te zorgen dat uw auto zo milieuvriendelijk mogelijk wordt gerecycled, hebben we onafhankelijke experts ingeschakeld. Ze controleren of de inname van auto's inderdaad plaatsvindt conform de wettelijke regels. Ze checken ook of onze partnerbedrijven voldoen aan alle wettelijke verplichtingen die aan recycling worden gesteld. Zo moeten bij alle bedrijven alle processen en documenten met betrekking tot de in- en uitgaande stromen voldoen aan de door Citroën gestelde eisen.

  Innameprogramma voor sloopauto's

  HET INNAMENETWERK

  Picto-Map-green_120x120

  Waar kunt u uw auto laten recyclen?

  Als u in het bezit bent van een auto die het einde van zijn levensduur heeft bereikt, breng hem dan naar een erkend autodemontagebedrijf. Neem voor meer informatie contact op met uw dealer.

  Top