Verwijzing in seconden

Duurzame ontwikkeling


INNOVATIES EN SCHONE TECHNOLOGIEËN

Vanaf de start van het ontwerpproces tot schonere fabrieken en moderne recyclingtechnieken... bij elke fase in de levenscyclus van de auto probeert Citroën de milieubelasting van de door het merk geproduceerde auto's te beperken. Op het gebied van duurzame mobiliteit beoogt Citroën door middel van ecodesign de actuele emissienormen steeds een stap voor te blijven.

Een belangrijk deel van de investeringen voor Research & Development zijn bestemd voor de ontwikkeling van schone technologieën. Zo wordt de ecologische footprint van de auto's zo veel mogelijk beperkt.

Lager brandstofverbruik en minder uitstoot

Citroën gebruikt een groot aantal hightech oplossingen om het brandstofverbruik te verlagen en de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken.


Verbrandingsmotoren

Citroën - Duurzame ontwikkeling - Verbrandingsmotoren

Citroën zoekt voortdurend naar oplossingen om de verbrandingsmotor, zowel de benzine- als de dieselmotor, optimaliseren (bijvoorbeeld door een grootschalige toepassing van het Stop & Startsysteem).

Hybridetechnologie

Citroën - Duurzame ontwikkeling - Hybridetechnologieën

Met de full hybrid Hybrid4-aandrijflijn weet Citroën de prestaties van de HDi-dieselmotor te combineren met de voordelen van elektrische aandrijving.

Elektrische auto

Citroën - Duurzame ontwikkeling - Elektrische auto's

De Citroën C-Zero is een volledig elektrisch aangedreven auto voor een verantwoorde mobiliteit in de stad.

Groene materialen

Onder "groene materialen" worden drie groepen materialen verstaan:
• gerecycled kunststof,
• natuurlijke materialen (hout, plantaardige vezels, enz.),
• bio-materialen (polymeren op basis van duurzame, niet-petrochemische stoffen).

Deze materialen hebben een aantal voordelen:
• ze beperken het gebruik van kunststof op aardoliebasis,
• ze stimuleren de recycling van kunststof door nieuwe afzetmogelijkheden te creëren.

In 2008 stelde Citroën zich het ambitieuze doel dat 20% van het totale gewicht aan polymeren in een auto zou bestaan uit groene materialen. In 2007 bedroeg dit percentage nog slechts 6%.

citroen-materiaux-verts-2

MILIEUBELEID MET BETREKKING TOT ONZE FABRIEKEN

Auto's met een kleine ecologische footprint moeten volgens Citroën worden geproduceerd in een fabriek die zijn eigen milieu-impact effectief kan managen. Daartoe moet de fabriek zich inzetten voor het milieu door:

• bij te dragen aan de strijd tegen klimaatverandering.
• de vervuiling van onder andere water en lucht te beperken.
• de natuurlijke omgeving en de biodiversiteit te beschermen en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, zoals vooral water, te beperken.
• de hoeveelheid geproduceerd afval te beperken en een effectief afvalverwerkingssysteem te gebruiken.

ISO 14001 certificering

Dit certificeringsproces, dat meer dan tien jaar geleden werd geïntroduceerd, is nu volledig uitontwikkeld. Op dit moment zijn alle productievestigingen ISO 14001 gecertificeerd.

Deze norm, die in 1996 werd opgesteld, vereist dat processen die impact hebben op het milieu worden bewaakt, gecontroleerd en gemeten.

Om aan deze norm te kunnen voldoen moet het voltallige personeel zijn getraind.

Citroën - Duurzame ontwikkeling - ISO 14001 certificering

Bescherming van de natuurlijke omgeving

Citroën - Duurzame ontwikkeling - Bescherming van de natuurlijke omgeving

Iedere Citroën-fabriek heeft een grote mate van vrijheid bij het implementeren van een manier om de lokale biodiversiteit te beschermen. Een aantal voorbeelden:

• Bij de fabrieken in Rennes (Frankrijk) en Madrid (Spanje) wordt verder gewerkt aan de inventarisatie van de flora om het beheer van de groene ruimte te verbeteren.

• Bij de fabrieken in Porto Real (Brazilië) en Sochaux (Frankrijk) zijn terreinen geschikt gemaakt voor de aanplant van lokale boomsoorten.

• De bossen rond de fabrieken in La Ferté-Vidame en Belchamp worden duurzaam beheerd en zijn dan ook PEFC (Pan-European Forest Certification) gecertificeerd.

• Bij de fabriek van Sevel Nord (Frankrijk) wordt gestreefd 45 bijenvolken op het terrein te vestigen. Ze zijn een uitstekende indicator van de toestand van de natuur op en rondom het fabriekscomplex.

Milieubeheer

Citroën-dealers zetten zich in voor een beter milieu aan de hand van drie kerncriteria:

• het scheiden van afval, zodat afval van auto's kan worden verzameld en afgevoerd via erkende afvalverwerkingsbedrijven,

• het voldoen aan de regelgeving, zowel nationale als Europese regels,

• de traceerbaarheid, zodat afval getraceerd kan worden en een correcte recycling mogelijk is.

Citroën - Duurzame ontwikkeling - Milieubeheer

Inzameling en beheer

Citroën - Duurzame ontwikkeling - Inzameling en beheer

De Citroën-dealers hebben, als onderdeel van het milieubeleid, ongeveer 15 jaar geleden de inzameling en afvoer van sloopauto's georganiseerd.
Het inzamelen en scheiden van afval afkomstig van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden is geregeld overeenkomstig de methoden voor het beheer van afvalstoffen.

Afvalverwerking

Citroën - Duurzame ontwikkeling - Sanering

Al tijdens het ontwerp van de auto wordt rekening gehouden met de afvalverwerking bij de demontage van de auto. Zo is bijvoorbeeld het laagste punt van de tank gemarkeerd zodat deze gemakkelijk afgetapt kan worden.

Tegelijkertijd hebben de Citroën-ingenieurs een procedure opgesteld voor elk onderdeel dat tijdens de demontage moet worden verwijderd.

Top